Naujienos

Vytauto Didžiojo kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vytauto Didžiojo kredito unijos, įsikūrusios adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys, pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2024 m. balandžio 18 d. buvo priimti sprendimai:

 1. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.

2. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.

3. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.

4. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.

5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas 2023 metų pelnas.

6. Patvirtinta 2024 m. pajamų-išlaidų sąmata.

7. Kredito unijos nariai informuoti apie pajinių įnašų grąžinimą.

                                                                

Valdyba

 

PRANEŠIMAS

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams

2024 m. balandžio mėn. 18 d. 16.00 val. šaukiamas Vytauto Didžiojo  kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas Darsūniškio bendruomenės namuose (Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

Darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2024 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

 

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį,  kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba kreiptis e. paštu info@k-u.lt

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

 

PRANEŠIMAS

 

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams:

 

2024 m. balandžio mėn. 11 d. 17.00 val. Vytauto Didžiojo kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Vytauto Didžiojo  kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus šiam susirinkimui bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2024 m. balandžio mėn. 18 d. 16.00 val. Darsūniškio bendruomenės namuose  (Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

 

Darbotvarkė:


1.       
Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2.      
Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.        Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.        Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5.        Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6.        2024 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.     Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

 

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį,  kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba

kreiptis e. paštu info@k-u.lt

 

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys). Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt


 Valdyba

 

Vytauto Didžiojo kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 

         Vytauto Didžiojo kredito unijos, įsikūrusios adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys, pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2023 m. kovo 30 d. buvo priimti sprendimai:

 

 1. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 2. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 3. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
 4. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas 2022 metų pelnas.
 6. Patvirtinta 2023 m. pajamų-išlaidų sąmata.
 7. Patvirtinta kredito unijos įstatų nauja redakcija.
 8. Kredito unijos nariai informuoti apie pajinių įnašų grąžinimą.

Valdyba

PRANEŠIMAS

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams:

 

2023 m. kovo mėn. 30 d. 12.00 val. šaukiamas Vytauto Didžiojo kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Darsūniškio bendruomenės namuose

(Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.)  

 

Darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2023 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

 

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį,  kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba

kreiptis e. paštu info@k-u.lt

 

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

 

Valdyba

PRANEŠIMAS
Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams:

2023 m. kovo mėn. 21 d. 17.00 val. Vytauto Didžiojo kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Vytauto Didžiojo kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 12.00 val.
Darsūniškio bendruomenės namuose (Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

Darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2023 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
8. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba kreiptis e. paštu info@k-u.lt

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).
Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

Valdyba